Հաշվետվություններ

2018 բյուջեյի ծախսերի կանխատեսում

01.01.2017-01.07.2017 Եռամսյակային հաշվետվություն

ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 2016թ

Նախահաշիվ 2017թ

Հաստիքացուցակ2017թ

առ 01.04.2017 թ. ֆինանսական հաշվետվություն